BÁO GIÁ

 Báo giá mộc nhân theo đường kính thân cây mộc nhân, báo giá chọn bộ mộc nhân bao gồm thân, 3 tay, 1 chân, 1 đế gỗ bát giác:   
+ D 25cm giá 3 triệu 500k         
+ d 27cm giá 4 triệu 
+ d 30cm giá 4 triệu 600k          
+ d 33cm giá 5 triệu 200k            
+ d 35cm giá 5 triệu 800k           
+ d 37cm giá 8 triệu             
+ d 40 cm giá 9 triệu    

Liện hệ mua hàng: 0977511280